KONKURS Jutro będziemy szczęśliwi

KONKURS Jutro będziemy szczęśliwi

Data rozpoczęcia: 2017-09-22 13:29:00Data zakończenia: 2017-09-24 23:59:00

Zwycięzcy konkursu:

 
1. Aleksandra Czekaj
2. Ewelina Dudzińska
3. Anna Olbracht-Gajda
4. Elwira Soblewska
5. Katarzyna Włoch
 
Gratulujemy wygranej! Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

Serwis Stylowi.pl objął patronatem premierę na DVD filmu "Jutro będziemy szczęśliwi". W roli głównej Omar Sy, znany z filmu "Nietykalni". Mamy dla Was 5 płyt do rozdania. 

"Prowadzący beztroskie życie mężczyzna musi niespodziewanie zaopiekować się córką, o istnieniu której nie wiedział. Podejmuje się tego zadania, chociaż ma nikłe pojęcie o dzieciach. Gdy ma już nawiązaną z córką więź, po kilku latach pojawia się matka dziecka, która namiesza sporo w ich życiu". 

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać zaproszenia do kina należy odpowiedzieć na poniższe pytania:
1. Jak brzmi francuski tytuł filmu?
2. "Jutro będziemy szczęśliwi" - opisz w 3,4 zdaniach czym jest dla Ciebie szczęście. 
3. Podaj swoje imię i nazwisko.

Odpowiedzi prosimy wysłać poprzez poniższy formularz (należy być zalogowanym) do 24.09.2017 do godziny 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone 25.09.2017 do godziny 12:00 na stronie konkursu.

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu "KONKURS Jutro będziemy szczęśliwi” jest firma MSI z siedzibą przy ul.Szymanowskiego 5, w Pruszczu Gdańskim.
 
2. Konkurs trwać będzie w dniu 22.09.2017 - 24.09.2017
 
3. Uczestnictwo:
a. Uczestnikiem konkursu może być każdy zarejestrowany użytkownik serwisu Stylowi.pl
b. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora konkursu, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 
4. Warunki zdobycia nagrody:
a. Aby otrzymać nagrodę należy wysłać odpowiedzi poprzez formularz zgłoszeniowy. Po zalogowaniu się w serwisie na stronie konkursowej będzie dostępny formularz, gdzie należy wpisać prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania. Odpowiedzi wysyłane drogą mailową nie będą uwzględniane przy rozwiązaniu konkursu.
b. Nagrodę otrzymają użytkownicy, których odpowiedzi zostały najlepiej ocenione przez Redakcję Serwisu. 
c. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 25.09.2017.
d. Informację o wygranej w konkursie zwycięzcy otrzymują mailowo wraz z prośbą o podanie danych adresowych, na które będzie można wysłać nagrodę.
e. Zwycięzca ma 7 dni na przesłanie danych osobowych od momentu otrzymania wiadomości od Redakcji. Po tym terminie wiadomości nie będą brane pod uwagę.
f. Uczestnik konkursu jest zobowiązany w zgłoszeniu konkursowym - podać swoje dane osobowe - imię i nazwisko.
g. Uczestnik konkursu oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
h. Jeden Uczestnik Konkursu może wysłać w danym Konkursie 1 zgłoszenie ze swojego konta w serwisie stylowi.pl.
i. Zabronione jest uczestnictwo w konkursie tego samego Uczestnika z różnych kont w serwisie. Złamanie powyższego punktu będzie karane banem dożywotnim w serwisie stylowi.pl.
 
5. Nagrody:
a. Do wygrania jest 5 płyt DVD z filmem "Jutro będziemy szczęśliwi". 
b. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe czy pieniężne.
c. Nagrody nie można odstąpić ani odsprzedać trzecim osobom.
 
6. Ochrona danych osobowych:
a. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych przez organizatora i podmioty z nim bezpośrednio współpracujące.
b. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101  poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest firma MSI.
c. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich edycji oraz usunięcia.
 
7. Organizator konkursu nie ponosi kosztów wysyłki nagrody w przypadku wysyłki zagranicznej.
 
8. Postanowienia końcowe:
a. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
b. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych podstaw uzasadniających tą okoliczności.
c. Wszelkie spory mogące wyniknąć między organizatorem konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą poprzez skrzynkę e-mail konkurs@stylowi.pl, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation