Kuchnia

mniam! dodatki

Migdałowa nutella

Składniki na 1 duży słoik:

1 szklanka migdałów
4 łyżki kakao
spora szczypta soli
1 szklanka daktyli
1 – 1 ¼ szklanki wody z moczenia daktyli
½ łyżeczki ekstraktu migdałowego lub amaretto, opcjonalnie

Przygotowanie:
Pie­kar­nik roz­grzać do 200 stop­ni. Na bla­chę wy­sy­pać mig­da­ły i pra­żyć je w pie­kar­ni­ku przez 10 minut, co jakiś czas za­glą­da­jąc do nich i mie­sza­jąc.
W mię­dzy­cza­sie dak­ty­le zalać 2 szklan­ka­mi go­rą­cej wody i od­sta­wić.
Upra­żo­ne mig­da­ły de­li­kat­nie prze­stu­dzić, wło­żyć do blen­de­ra wraz z solą oraz kakao i zmik­so­wać na drob­ny pył.
Na­stęp­nie dak­ty­le od­są­czyć nie wy­le­wa­jąc wody, dodać je do mig­da­łów i mik­so­wać stop­nio­wo do­le­wa­jąc wodę z mo­cze­nia, aż do uzy­ska­nia upra­gnio­nej kon­sy­sten­cji. Prze­ło­żyć do sło­ika i po­sta­rać się nie zjeść na raz.


Po­ra­dy:

Tak, wiem – znacz­nie szyb­ciej praży się mig­da­ły na pa­tel­ni. Jed­nak pra­że­nie w pie­kar­ni­ku wy­do­by­wa znacz­nie głęb­szy aro­mat i zmie­nia ten krem w praw­dzi­wą ucztę.
Jeśli jed­nak na­praw­dę nie macie pie­kar­ni­ka upraż­cie mig­da­ły bar­dzo do­kład­nie na pa­tel­ni że­liw­nej lub innej z gru­bym dnem.
Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation