Książka

Zbiór Książek

🔗 Opinie prawne w praktyce. Wydanie 3 - W profesjonalnym obrocie prawnym często, a w klinikach prawa zawsze – pomoc prawna świadczona jest w formie pisemnych opinii prawnych. Zatem obok zastępstwa prawnego i procesowego, udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii ma kluczowe znaczenie w toku wykonywania zawodu prawnika, w szczególności adwokata i radcy prawnego.
Książka pozwala uporządkować wiedzę oraz poznać techniki pracy i reprezentacji klientów, w nowatorski sposób prezentując:
rolę opinii prawnych w pracy prawnika
metodykę ich sporządzania na wybranych przykładach
etyczne i psychologiczne aspekty sporządzania opinii prawnych
stosowanie opinii prawnych w praktyce klinik prawa
Publikacja zawiera szereg istotnych dla praktyki elementów, w tym w szczególności:
Przejrzysta struktura tekstu.
Wyróżnienie najważniejszych zagadnień.
Przykłady opinii, które często spotykane są w praktyce zawodowej prawnika.
Precyzyjne przypisy do treści opinii, zawierające odwołania do przepisów oraz literatury przedmiotu, a także wskazówki interpretacyjne.
Komentarz do każdego z przykładów opinii. Analiza struktury, poszczególnych zagadnień oraz wskazówki dla praktyki.
Przykłady opinii oraz metodyka ich sporządzania, uwzględniająca specyfikę klinik prawa.
Metodologia uczenia pisania opinii prawnych w klinikach prawa wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć.
Publikacja w szczególności rekomendowana dla:
Praktyków w szczególności adwokatów i radców prawnych, zajmujących się na co dzień sporządzaniem pisemnych opinii prawnych.
Aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów gromadzących i porządkujących swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne przed kolejnymi kolokwiami oraz egzaminami.
Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation