Y7UCKpGjZCmF!
หน่วยงานรัฐบาลหลายประเทศกำลังจะใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อใช้เก็บข้อมูลสำคัญ ๆ ของประเทศ เช่น ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลในตลาดหุ้น
  • Kolekcje (5)
  • Inspiracje (0)
  • Ulubione (0)
  • Aktywności
Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation