KONKURS Trzy kroki od siebie - DVD

KONKURS Trzy kroki od siebie - DVD

Data rozpoczęcia: 2019-10-09 13:00:00Data zakończenia: 2019-10-10 23:59:00

Zwycięzcy konkursu:

1. Adrianna Sękowska

2. Anna Kasperek

3. Justyna Śląska

4. Halina Jaskot

5. Kinga Suder

6. Monika Mielewczyk

7. Monika Olejniczak

8. Nina Gospodarska

Gratulujemy!

Czasem największe miłości to te, które już na samym początku napotykają na problemy. W "Trzech krokach od siebie" przyglądamy się dwojgu nastolatków, których miłość zaczyna się w absolutnie dramatycznych okolicznościach. Nie mogą się dotknąć, w żadnym wypadku nie wolno im się pocałować, nie mogą nawet szeptać sobie do uszu czułości… Czy ta miłość mogła narodzić się w bardziej absurdalnych warunkach? A jednak nic nie powstrzyma tej miłości, tej woli życia.

Stella ma 17 lat i jak większość jej rówieśników uwielbia się bawić. Jednak w przeciwieństwie do nich, większość czasu spędza w szpitalu, bowiem cierpi na mukowiscydozę. Jej życie nabiera barw, gdy spotyka Willa, równie chorego rówieśnika. Między nastolatkami rodzi się więź – mimo tego, że leczenie wymaga zachowania między chorymi bezpiecznej odległości. Wraz z pojawieniem się uczuć Stella i Will muszą sobie odpowiedzieć na pytanie na wagę życia: jak poczuć miłość, kiedy jakikolwiek dotyk jest zakazany?

Więcej o filmie >>>  https://www.filmostrada.pl/movie/five-feet-apart/

 

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać płytę DVD, należy odpowiedzieć na pytania:

1. Cole Sprouse gra w popularnym serialu, jak się on nazywa?
2. Czy miłość na odeległośc jest możliwa? Uzasadnij w 3-4 zdaniach.
3. Podaj swoje imię i nazwisko.
 
Odpowiedzi prosimy wysłać poprzez poniższy formularz (należy być zalogowanym) do 10.10.2019 do godziny 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone 11.10.2018 do godziny 11:00 na stronie konkursu.

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu "KONKURS Trzy kroki od siebie - DVD” jest firma MSI z siedzibą przy ul.Szymanowskiego 5, w Pruszczu Gdańskim.
 
2. Konkurs trwać będzie w dniu 09.10 - 10.10.2019
 
3. Uczestnictwo:
a. Uczestnikiem konkursu może być każdy zarejestrowany użytkownik serwisu Stylowi.pl
b. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora konkursu, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 
4. Warunki zdobycia nagrody:
a. Aby otrzymać nagrodę należy wysłać odpowiedzi poprzez formularz zgłoszeniowy. Po zalogowaniu się w serwisie na stronie konkursowej będzie dostępny formularz, gdzie należy wpisać prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania. Odpowiedzi wysyłane drogą mailową nie będą uwzględniane przy rozwiązaniu konkursu.
b. Nagrodę otrzymają użytkownicy, których odpowiedzi zostały najlepiej ocenione przez Redakcję Serwisu.
c. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 11.10.2019.
d. Informację o wygranej w konkursie zwycięzcy otrzymują mailowo zaraz po ogłoszeniu wyników wraz z prośbą o podanie danych adresowych, na które będzie można wysłać nagrodę.
e. Zwycięzca ma 7 dni na przesłanie danych osobowych od momentu otrzymania wiadomości od Redakcji. Po tym terminie wiadomości nie będą brane pod uwagę.
f. Uczestnik konkursu jest zobowiązany w zgłoszeniu konkursowym - podać swoje dane osobowe - imię i nazwisko.
g. Uczestnik konkursu oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
h. Jeden Uczestnik Konkursu może wysłać w danym Konkursie 1 zgłoszenie ze swojego konta w serwisie stylowi.pl.
i. Zabronione jest uczestnictwo w konkursie tego samego Uczestnika z różnych kont w serwisie. Złamanie powyższego punktu będzie karane banem dożywotnim w serwisie stylowi.pl.
 
5. Nagrody:
a. Nagrodami jest 8 płyt DVD z filmem "Trzy kroki od siebie".
b. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe czy pieniężne.
c. Nagrody nie można odstąpić ani odsprzedać trzecim osobom.
 
6. Ochrona danych osobowych:
a. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych przez organizatora i podmioty z nim bezpośrednio współpracujące.
b. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101  poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest firma MSI.
c. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich edycji oraz usunięcia.
 
7. Organizator konkursu nie ponosi kosztów wysyłki nagrody w przypadku wysyłki zagranicznej.
 
8. Postanowienia końcowe:
a. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
b. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych podstaw uzasadniających tą okoliczności.
c. Wszelkie spory mogące wyniknąć między organizatorem konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą poprzez skrzynkę e-mail konkurs@stylowi.pl, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation