KONKURS Zabawa zabawa - DVD

KONKURS Zabawa zabawa - DVD

Data rozpoczęcia: 2019-12-06 13:00:00Data zakończenia: 2019-12-08 23:59:00

Zwycięzcy konkursu:

1. Aneta Badura

2. Anna Bandosz

3. Anna Konior

4. Dorota Fellmann

5. Emilia Twarowska

6. Justyna Białas

7. Katarzyna Boroń

8. Katarzyna Podsiadły

9. Małgorzata Gryszel

Gartulacje!

Z okazji patronatu medialnego mamy dla Was konkurs z filmem "Zabawa zabawa" w reżyserii Kingi Dębskiej. Tym razem reżyserka postanowiła zmierzyć się z problemem, który może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci, poglądów, statusu społecznego czy materialnego.

"Zabawa zabawa" to trzy przeplatające się historie kobiet, będących w różnych fazach uzależnienia, opowiedziane w charakterystycznym stylu Dębskiej, która – jak mało kto –  potrafi dotrzeć do serc widzów, tworząc "kino terapeutyzujące" – pełne emocji, wzruszeń i pełnokrwistych bohaterów. Poruszające i zabawne zarazem.

Więcej o filmie >>>  http://kinoswiat.pl/film/zabawa-zabawa/

 

 

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać film na DVD, należy odpowiedzieć na pytania:

1. Kim z zawodu jest Dorota, grana przez Agatę Kuleszę?
2. Drota Kolak jest jedną z kluczowych postaci w filmie "Zabawa zabawa", ale również grała w wielu filmach i serialach. Jaka postać grana przez Dorotę Kolak zapadła Tobie najbardziej w pamięć?   Uzasadnij w 3-4 zdaniach.
3. Podaj swoje imię i nazwisko.
 
Odpowiedzi prosimy wysłać poprzez poniższy formularz (należy być zalogowanym) do 08.12.2019 do godziny 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone 09.12.2020 do godziny 11:00 na stronie konkursu.

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu "KONKURS Zabawa zabawa - DVD” jest firma MSI z siedzibą przy ul.Szymanowskiego 5, w Pruszczu Gdańskim.
 
2. Konkurs trwać będzie w dniu 06.12 - 07.12.2019
 
3. Uczestnictwo:
a. Uczestnikiem konkursu może być każdy zarejestrowany użytkownik serwisu Stylowi.pl
b. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora konkursu, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 
4. Warunki zdobycia nagrody:
a. Aby otrzymać nagrodę należy wysłać odpowiedzi poprzez formularz zgłoszeniowy. Po zalogowaniu się w serwisie na stronie konkursowej będzie dostępny formularz, gdzie należy wpisać prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania. Odpowiedzi wysyłane drogą mailową nie będą uwzględniane przy rozwiązaniu konkursu.
b. Nagrodę otrzymają użytkownicy, których odpowiedzi zostały najlepiej ocenione przez Redakcję Serwisu.
c. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 09.12.2019
d. Informację o wygranej w konkursie zwycięzcy otrzymują mailowo zaraz po ogłoszeniu wyników wraz z prośbą o podanie danych adresowych, na które będzie można wysłać nagrodę.
e. Zwycięzca ma 7 dni na przesłanie danych osobowych od momentu otrzymania wiadomości od Redakcji. Po tym terminie wiadomości nie będą brane pod uwagę.
f. Uczestnik konkursu jest zobowiązany w zgłoszeniu konkursowym - podać swoje dane osobowe - imię i nazwisko.
g. Uczestnik konkursu oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
h. Jeden Uczestnik Konkursu może wysłać w danym Konkursie 1 zgłoszenie ze swojego konta w serwisie stylowi.pl.
i. Zabronione jest uczestnictwo w konkursie tego samego Uczestnika z różnych kont w serwisie. Złamanie powyższego punktu będzie karane banem dożywotnim w serwisie stylowi.pl.
 
5. Nagrody:
a. Nagrodami jest 9 płyt DVD z filmem "Zabawa zabawa".
b. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe czy pieniężne.
c. Nagrody nie można odstąpić ani odsprzedać trzecim osobom.
 
6. Ochrona danych osobowych:
a. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych przez organizatora i podmioty z nim bezpośrednio współpracujące.
b. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101  poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest firma MSI.
c. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich edycji oraz usunięcia.
 
7. Organizator konkursu nie ponosi kosztów wysyłki nagrody w przypadku wysyłki zagranicznej.
 
8. Postanowienia końcowe:
a. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
b. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych podstaw uzasadniających tą okoliczności.
c. Wszelkie spory mogące wyniknąć między organizatorem konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą poprzez skrzynkę e-mail konkurs@stylowi.pl, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation