KONKURS Monster

KONKURS Monster

Data rozpoczęcia: 2024-05-15 13:00:00Data zakończenia: 2024-05-16 23:59:00

Zwycięzcy konkursu:

1. Anna Chudoba
2. Anna Porwoł
3. Barbara Dzianach
4. Bożena Jaskólska
5. Daniel Grzeszkiewicz
6. Ewa Rogala
7. Ewelina Modelewska
8. Grażyna Mierzejewska
9. Katarzyna Najda
10. Małgorzata Gryszel
11. Marcin Gryglik
12. Mateusz Lichota
13. Midori Ded
14. Monika Piechowska
15.Natasza Bejm
16. Paweł Ciszewski
17.Paweł Rybkowski
18. Piotr Kowalczyk
19. Renata Kępa
20. Wiktoria Jabłońska-Nowak

Gratulujemy! Wiadomości z zaproszeniami do kina zostaną wysłane jeszcze dzisiaj

Już w ten weekend do kin wchodzinajnowszy film mistrza storytellingu Hirokazu Kore-edy "Monster". Jest to opowieść o delikatnej czułości i o tym, jak przyjaźń, miłość, wstyd i odrzucenie łączą się w niezwykłej dziecięcej historii.

 Z okazji patronatu medialnego mamy dla Was konkurs, w którym mamy 20 podwójnych zaproszeń na film "Monster" do wybranych kin w sieci Cinema City* w Polsce  do wykorzystania w dniach 17-30 maja 2024 r.

"Monster" ukazuje trzy perspektywy tej samej, z pozoru prostej, historii. Bójka w szkole, moralnie niepewny nauczyciel i matka walcząca o syna. Kolejne puzzle układane są przez Kore-edę z chirurgiczną precyzją i odsłaniają przed widzem sekrety bohaterów. Opowieść o tym, jak przyjaźń, miłość i odrzucenie tak często istnieją w tym samym kontinuum.

Emocje filmowe potęgowane są przez najwyższej próby ścieżkę dźwiękową, będącą ostatnią pracą nagrodzonego Oscarem kompozytora Ryuichiego Sakamoto.

Więcej o filmie >>>  https://monster.bestfilm.pl/

 

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać zaproszenia do kina należy odpowiedzieć na poniższe pytania:
1. Przyjaźń - czym ona jest dla Ciebie? Opowiedź zawrzyj w w 3-4 zdaniach.
2. Podaj swoje imię i nazwisko.

Odpowiedzi prosimy wysłać poprzez poniższy formularz (należy być zalogowanym) do 16.05.2024 do godziny 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone 17.05.2024 do godziny 18:00 na stronie konkursu.

*sprawdź repertuar Cinema City w Twoim mieście

**Pole "Dodaj link" może pozostać puste

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu "KONKURS Monster” jest firma MSI z siedzibą przy ul.Szymanowskiego 5, w Pruszczu Gdańskim.
 
2. Konkurs trwać będzie w dniu 15 -16.05.2024
 
3. Uczestnictwo:
a. Uczestnikiem konkursu może być każdy zarejestrowany użytkownik serwisu Stylowi.pl
b. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora konkursu, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 
4. Warunki zdobycia nagrody:
a. Aby otrzymać nagrodę należy wysłać odpowiedzi poprzez formularz zgłoszeniowy. Po zalogowaniu się w serwisie na stronie konkursowej będzie dostępny formularz, gdzie należy wpisać prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania. Odpowiedzi wysyłane drogą mailową nie będą uwzględniane przy rozwiązaniu konkursu.
b. Nagrodę otrzyma co drugi użytkownik, który udzieli poprawnych odpowiedzi na pytania.
c. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 17.05.2024.
d. Informację o wygranej w konkursie zwycięzcy otrzymują mailowo z informacją o wygranej wraz z kodami do wykorzystania w dowolnym kinie Helios oraz prośbą o podanie adresu do wysyłki nagrody.
e. Uczestnik konkursu jest zobowiązany w zgłoszeniu konkursowym - podać swoje dane osobowe - imię i nazwisko.
f. Uczestnik konkursu oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
g. Jeden Uczestnik Konkursu może wysłać w danym Konkursie 1 zgłoszenie ze swojego konta w serwisie stylowi.pl.
h. Zabronione jest uczestnictwo w konkursie tego samego Uczestnika z różnych kont w serwisie. Złamanie powyższego punktu będzie karane banem dożywotnim w serwisie stylowi.pl.
 
5. Nagrody:
a.  Do wygrania jest 20 podwójnych zaproszeń na film "Monster" do wykorzystania w wybranych kinach sieci Cinema City Polska w dniach 17-30 maja 2024 r.
b. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe czy pieniężne.
c. Nagrody nie można odstąpić ani odsprzedać trzecim osobom.
 
6. Ochrona danych osobowych:
a. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych przez organizatora i podmioty z nim bezpośrednio współpracujące.
b. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101  poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest firma MSI.
c. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich edycji oraz usunięcia.
 
7. Organizator konkursu nie ponosi kosztów wysyłki nagrody w przypadku wysyłki zagranicznej.
 
8. Postanowienia końcowe:
a. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
b. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych podstaw uzasadniających tą okoliczności.
c. Wszelkie spory mogące wyniknąć między organizatorem konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą poprzez skrzynkę e-mail konkurs@stylowi.pl, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation