Polityka prywatności serwisu STYLOWI.PL

Stylowi.pl prywatność osób odwiedzających serwis traktuje priorytetowo. Ze szczególną troską dbamy o ochronę danych osób odwiedzających nasz serwis stosując adekwatne rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność naszych odwiedzających przez osoby trzecie. W naszych działaniach opieramy się o zapisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (dalej nazywane „RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
 
1.  Przetwarzanie danych oraz jego zakres:
 
Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkownikach, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Serwisu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest MSI Mariusz Składanowski z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Szymanowskiego 5
 
1.1.  Konto Użytkownika - zakładając konto użytkownik musi podać swój adres e-mail, login oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownik może podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, miejscowość, adres strony. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Można posiadać konto, nie podając tych dodatkowych danych.
Dane wprowadzone przez użytkownika w ramach konta przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia możliwości korzystania z niego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, która zawierana jest na podstawie regulaminu. Dane użytkownika będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będzie posiadać konto. Po usunięciu konta, dane zostaną usunięte z bazy. W każdej chwili użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta. Po zalogowaniu się do konta można w każdej chwili zmodyfikować swoje dane.
W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje użytkownikowi również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 
1.2.  Konto Partnera – zakładając konto Partnera, Partner musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. dane do wystawienia faktury oraz dane korespondencyjne. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Mamy obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Partnerowi również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 
1.3.  Kontakt e-mailowy – użytkownik kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazuje nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe.
Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadził (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z jego strony. 
 
1.4.  Konkursy – użytkownik kontaktując się z nami poprzez przesłanie zgłoszenia przez formularz kontaktowy, przekazuje nam swój adres e-mail i imię i nazwisko, a następnie adres korespondencyjny. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców, a następnie są archiwizowane na potrzeby wewnętrzne.
 
 
2.      Pliki cookies i inne technologie śledzące
 
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić użytkownikowi najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) Użytkownika, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.
 
2.1.  Zgoda na cookies - podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest użytkownikowi informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może jednak powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 
2.2.  Cookies własne - cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
 
2.3.  Cookies podmiotów trzecich - nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
 
2.4.  Analiza i statystyka - wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
 
2.5.  Marketing - korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie. 
Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli korzystać z Google AdWords, czy nie.
Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie. 
 
2.6.  Narzędzia społecznościowe - zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy użytkownik odtwarza takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. 
 
Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  • Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
3.  Logi serwera
 
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in.  adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 

4.  Pozostałe

Usługodawca ma prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkowika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które wystąpią z żądaniem udostępnienia takich informacji. Udostępnienie takie nastąpi wyłącznie w oparciu o podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza tym przypadkiem dane użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez użytkownika zgody.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia swojej prywatności kliknij tutaj

Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation